Posezonsko strokovno izpopolnjevanje ZUTS Kranj v tujini 2019 – Kopaonik