Posezonsko strokovno izpopolnjevanje ZUTS Kranj v tujini 2018 – Madonna di Campiglio